Privacybeleid

PRIVACYBELEID
Actualisatiedatum 01-03-2023
Datum inwerkingtreding 01-03-2023

Gabriella Catering B.V. (hierna “Gabriella Catering BV” of “Behandelaar”)
HOOFDZETEL : Molenbeekweg 61, 9120 Melsele Beveren
BTW : BE 0794.492.257
Rechtspersonenregister: Antwerpen
E-Mail: contact@gabriellacatering.be
Telefoon: +32 485 46 11 20

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van de vennootschap Gabriella Catering BV, Molenbeekweg 61 9120 Melsele Beveren, e-mail: contact@gabriellacatering.be, telefoon: +32 485 46 11 20, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke gegevens, gegevens die verzameld worden als u onze website (www.gabriellacatering.be), de “Dienst” genoemd, gebruikt. Door onze Dienst te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke informatie en gegevens die u worden verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid. Indien u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u onze Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en wij zullen de herziene versie en de datum van inwerkingtreding bekendmaken. Het herziene beleid zal binnen 180 dagen na datum van publicatie van kracht worden voor gebruikers die het oude beleid hebben geaccepteerd. Toegang tot en gebruik van de Dienst na dit tijdstip houdt automatisch aanvaarding van het herziene beleid in. Bijgevolg raden wij u aan de pagina met het privacybeleid regelmatig te raadplegen.

DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen / verwerken informatie in de volgende gevallen :

(1) wanneer u interageert met de website : cookies zoals ‘Andere’, andere cookies in overstemming met het Cookiebeleid, enz. ;

(2) Op basis van toestemming (bv. : inschrijving op de nieuwsbrief) : Ja;

(3) Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of via de online reserverings- en contactformulieren;

HOE GEBRUIKEN WIJ DE VERZAMELDE INFORMATIE :

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Het aanmaken van een gebruikersaccount, ondersteuning, verwerking van bestellingen, gebruikersbeoordelingen.

Als wij van plan zijn de verzamelde informatie voor een ander doel te gebruiken, zullen wij u vóór gebruik om toestemming vragen, en alleen na ontvangst van uw toestemming, en alleen voor de doeleinden waarvoor deze is aangevraagd, zullen deze dienovereenkomstig worden gebruikt. De uitzondering kan alleen worden gemaakt in verband met door de wet opgelegde vereisten of verplichtingen.

MET WIE DELEN WIJ DE INFORMATIE:

Wij delen geen verzamelde persoonlijke informatie met derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte situaties.

Wij verbinden aan het overmaken aan deze derden de voorwaarde dat de informatie alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor ze werd verzameld en overgemaakt, en dat ze niet langer wordt bewaard dan de periode die bij het verzamelen werd overeengekomen om het doel te bereiken.

Wij kunnen verzamelde informatie delen voor de volgende doeleinden: (1) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of gerechtelijke bevelen; (2) om het verzamelen van de toestemming voor dit Privacybeleid aan te tonen; (3) om te reageren op klachten over schendingen van rechten van derden door onze Dienst. In het geval dat onze Dienst of het bedrijf fuseert met of wordt overgenomen door een ander bedrijf, zullen de verzamelde gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

DE OPSLAG VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE

Wij bewaren de verzamelde informatie maximaal 24 maanden of zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor de informatie werd verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij kunnen worden verplicht om bepaalde informatie langer te bewaren, zoals voor de wettelijk verplichte boekhouding, of voor andere legitieme doeleinden zoals: wetshandhaving, fraudepreventie.

Anonieme gegevens en gegroepeerde informatie die u niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) kan identificeren, kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

UW RECHTEN

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u het recht op toegang tot en verbetering of verwijdering van uw door ons verzamelde persoonlijke gegevens, hebt u het recht om een kopie van de verzamelde gegevens te ontvangen, hebt u het recht om bezwaar of verzet aan te tekenen tegen de verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens, hebt u het recht om u met verzoekschriften of klachten over uw rechten tot de bevoegde autoriteit te wenden. Om deze rechten uit te oefenen kunt u als volgt contact met ons opnemen: Gabriella Catering BV, Liersesteenweg 314, 2640 Mortsel: web@gabriellacatering.be.

Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren, in overeenstemming met het toepasselijke recht.

U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking voor marketingcommunicatie of analyse voor gepersonaliseerde reclame door uw instellingen te wijzigen of rechtstreeks, door een e-mail te sturen naar web@gabriellacatering.be.

Houd er rekening mee dat bepaalde verzamelde informatie noodzakelijk is voor de werking van de Dienst, en dat intrekking van de toestemming ertoe kan leiden dat de Dienst niet meer kan worden gebruikt.

COOKIES, TRACKING

Voor meer details over cookies en gebruikte technologieën, zie ons Cookiebeleid.

BEVEILIGING

De beveiliging van de verzamelde gegevens en informatie is belangrijk voor ons, en wij zullen passende veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang tot de verzamelde gegevens te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute beveiliging garanderen en dus ook niet de veiligheid van de verzamelde informatie.

EXTERNE LINKS

Onze dienst kan links weergeven naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het beleid en de praktijken van andere sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot sites die toegankelijk zijn via links die door deze dienst werden weergegeven. Wij raden u aan om het Privacybeleid van alle andere sites die u vanuit deze Dienst bezoekt te bekijken. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid en de praktijken van andere sites.

CONTACT / DPO

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van persoonlijke informatie / gegevens die door ons worden verzameld, kunt u contact met ons opnemen, “Gabriella Catering – Privacy Policy”, op het adres van ons hoofdkantoor: Gabriella Catering BV, Molenbeekweg 61 9120 Melsele – Beveren e-mail: contact@gabriellacatering.be Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.